Klachtenregeling

Klachtenregeling

U mag er vanuit gaan dat de therapeuten werkzaam bij onze praktijk het vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop de fysiotherapeuten met u omgaan, dan is het goed om dit kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de praktijk.

Om te beginnen raden wij u altijd aan om een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of contact op te nemen met de directie van de praktijk. Dit kunt u schriftelijk of telefonisch doen. De therapeut zal altijd een gesprek met u aangaan om de eventuele problemen op te lossen. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u altijd een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen aanwezig te zijn bij dit gesprek.