Specialisaties

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Bekijk onze specialisaties en revalidaties en ontdek wat wij aan uw klachten kunnen doen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een adviesgesprek.

Fysiotherapie

De fysiotherapeut is de expert in houding en beweging. Met zijn kennis en kunde helpt de fysiotherapeut u bij het voorkomen, verhelpen of verminderen van uw lichamelijke klachten aan –zoals het in medische termen heet- het bewegingsapparaat. U krijgt altijd zorg op maat. Passend bij uw persoonlijke situatie en gericht op het doel dat u wilt bereiken.

Elk jaar gaan ruim drie miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Mensen van alle leeftijden met verschillende leefstijlen en allerlei soorten klachten.

Dit kunnen blessures, RSI-klachten of pijnklachten zijn, bijvoorbeeld in de armen, benen, schouders en rug, veroorzaakt door sporten, werk, hobby’s, of door het ouder worden. De oorzaak kan overbelasting of een verkeerde houding zijn. Hiervoor krijgt u van de fysiotherapeut zowel een goede behandeling als advies.

De fysiotherapeut behandelt ook mensen die vanwege een (chronische) aandoening onder medische begeleiding beweegzorg nodig hebben. Dat is belangrijk voor uw gezondheid èn om mobiel te blijven.

Maar u kunt ook naar de fysiotherapeut voor revalidatie na een operatie of ongeval. Of voorafgaand aan een operatie om uw conditie te verbeteren en daardoor sneller te herstellen.

Fysiotherapie zorgt ervoor dat u sneller herstelt en zo optimaal mogelijk kan (blijven) bewegen.

Manuele Therapie

Manuele therapie is geschikt voor klachten die gepaard gaan met pijn en/of het slechter kunnen bewegen van één of meerdere gewrichten.  

Veel voorkomende klachten die de manueel therapeut behandelt, zijn:

Gewrichten kunnen ook een te grote bewegelijkheid hebben. Dat kan leiden tot instabiliteit en klachten. In dit geval kan de manueel therapeut u met specifieke trainingsadviezen leren hoe u uw gewrichten stabieler kunt maken door het versterken van uw spieren.

Psychosomatische fysiotherapie

De relatie tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is vaak niet helemaal duidelijk. Lichamelijke signalen worden nogal eens genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Een duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen en dat kan tot onbegrip leiden. Zo kunnen psychosomatische klachten zich uiten in vermoeidheid of onbegrepen pijnklachten, duizeligheid en hoofdpijn maar ook in spier- en gewrichtspijn, benauwdheid, hartkloppingen of druk op de borst. Bepaalde levensomstandigheden kunnen invloed hebben op hoe uw lichaam functioneert. Daardoor neemt uw weerstand zowel lichamelijk als geestelijk af en kunnen psychosomatische klachten ontstaan.

De psychosomatisch fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Samen met uw fysiotherapeut werkt u aan het herstellen van uw balans. Hij betrekt de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten bij de behandeling, waaronder uw leef- en werkomstandigheden. Natuurlijk is het de bedoeling dat u meewerkt aan uw herstel. U doet dat met een actieve inzet in uw veranderingsproces.

De psychosomatische fysiotherapeut werkt nauw samen met andere deskundigen zoals huisarts of medisch specialist, psycholoog of bedrijfsarts.

Orthopedische Revalidatie

Bij fysiotherapie Loosdrecht kunt u ook terecht om te revalideren als u een gewrichtsprothese hebt gekregen (knie, heup, schouder, ellenboog), na peesletsels (achillespees), na een breuk, na een meniscectomie of na gescheurde kruisbanden.

Waarom orthopedische revalidatie? 

Na orthopedische chirurgie zijn pijn, zwelling en immobilisatie vaak aanwezig in het gewricht. Snelle start met de revalidatie is zeer belangrijk.

Afhankelijk van het soort ingreep zal de therapie bestaan uit:

Medical Taping

Medical taping is een methode waarbij elastische tape gebruikt wordt om jouw spieren in hun functie te ondersteunen. Het ondersteunt de spieren, zonder daarbij de beweging te beperken. Medical taping wordt gebruikt bij nabehandeling van blessures, het verminderen van ontstekingen of vochtophopingen, houdingscorrecties en behandeling van klachten door overbelasting (zoals KANS, tennis- of golfelleboog). Ook neuro-reflectoire beïnvloeding (het verminderen van uitstralende pijn), bijvoorbeeld bij hoofdpijn, behoort tot de mogelijkheden. Medical taping is daarmee een revolutionaire behandelmethode die aanvullend is op de bestaande behandelmethodieken.

Achtergrond van medical taping

De achtergrondgedachte van medical taping is dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren kan dat dus een scala aan klachten en aandoeningen geven.

De CureTape die we gebruiken heeft dezelfde rekbaarheid als de menselijke huid. Er wordt gebruik gemaakt van de elasticiteit van de tape ten opzichte van de elasticiteit van de huid. Hierdoor vormt de tape een soort tweede huid. Deze tape kan nat worden zonder zijn functionaliteit te verliezen en heeft een anti-allergische lijmlaag. De tape kun je daardoor probleemloos enkele dagen op het lichaam laten zitten.

 

Claudicationet

ClaudicatioNet is een landelijk dekkend netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). ClaudicatioNet streeft naar transparante, doelmatige en hoogwaardige zorg voor deze patiënten. Fysiotherapie Loosdrecht is hier lid van.

ClaudicatioNet therapeuten bieden gesuperviseerde looptherapie aan patiënten met PAV en onderscheiden zich door het begeleiden van patiënten in het verkrijgen en behouden van een gezonde leefstijl. De kwaliteit van de behandeling wordt geborgd door een set aanvullende kwaliteitsvoorwaarden waaraan ClaudicatioNet therapeuten voldoen. Op deze manier is voor elke patiënt met PAV in Nederland de beste, conservatieve zorg beschikbaar.

ClaudicatioNet is een landelijk dekkend netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten op het gebied van leefstijlbegeleiding en gesuperviseerde looptherapie (GLT) voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). ClaudicatioNet therapeuten onderscheiden zich op het gebied van kwaliteit en transparantie. Borging van de kwaliteit van de behandeling en het realiseren van transparantie van alle ClaudicatioNet therapeuten wordt op verschillende manier gerealiseerd.

 

Beweegprogramma COPD

Fysiotherapeutische behandeling is de belangrijkste therapie bij COPD. Met geprotocolleerde fysiotherapie wordt gericht gewerkt aan de conditie. Hiermee kunnen longaanvallen worden voorkomen of uitgesteld zodat de longen niet verder achteruitgaan.

Wat is COPD?

COPD is een longziekte waarbij uw longen zijn beschadigd. Ademen is moeilijker en u heeft minder energie. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte). 

Als u COPD heeft ademt u moeilijker omdat uw longen beschadigd zijn. U heeft minder zuurstof. Daardoor kunnen normale dingen lastig zijn. Zoals traplopen, boodschappen doen of aankleden.

Kinderoefentherapie

Is spelen, fietsen, klimmen of rennen helemaal niet zo vanzelfsprekend voor jouw kind? 

Wij, als kinderoefentherapeuten, zijn gespecialiseerd in de diagnostiek en het behandelen van kinderen met deze zorgvraag. Kinderen met een achterstand in hun motorisch functioneren en/of die een afwijking  in hun houdings- en bewegingspatroon hebben, kunnen wij heel goed begeleiden.

Bij ons staat spelen op de voorgrond. Spelenderwijs vaardigheden aanleren. Rennen, fietsen, zwemmen, klimmen en een bal gooien zijn belangrijke vaardigheden voor kinderen om te leren. Dit geldt ook voor tekenen, veters strikken, knutselen en schrijven. 

Wij willen dat bewegen weer vanzelfsprekend gaat worden en daar kunnen we samen voor zorgen!

Echografie

Met echografie kunnen we naast botten ook gewrichten, spieren, pezen, kapsel en banden in beeld brengen. Zo ziet u direct welke schade er mogelijk aanwezig is!

Hoe werkt Echografie?

Echografie bestaat uit hoog-frequente geluidsgolven.

Een mens kan die niet horen. De golven worden uitgezonden door een zender – de transducer – die op de huid geplaatst wordt. De golven worden teruggekaatst door het lichaamsweefsel en weer opgevangen door de transducer.

De verschillende weefsels in het lichaam absorberen en weerkaatsen de geluidsgolven. Ze doen dat allemaal in verschillende mate.

De transducer is verbonden met een computer. Deze vertaalt de geluidsgolven naar elektrische signalen die op het scherm verschijnen als grijswaarden. Op deze manier verschijnt op het scherm een echo afbeelding van de weefsels.